nedelja, 25. januar 2009

Odločitev


Medsebojna delitev je povsem nov koncept, ki odpira nove poti za reševanje izjemno težke ekonomske situacije v svetu, ki grozi s širitvijo vojaških napetosti, čemur smo danes že priča.

Medsebojna delitev ne ukinja današnjega ekonomskega sistema, temveč ga nadgrajuje. Del ekonomije, ki je ključnega pomena za zadovoljevanje osnovnih potreb (po hrani, vodi, prebivališču, zdravstvenemu varstvu in izobraževanju) vseh ljudi na planetu, ne bo več temeljil na tržnih zakonitosti, temveč na podlagi mednarodnega sodelovanja in dogovarjanja. Ves preostali del ekonomije lahko ostane »tržen«, vendar »postavljen« na bolj pravične temelje.

Ključne skupne dobrine (voda, hrana, obdelovalna zemlja, gozdovi, zemeljsko bogastvo, ozračje, znanje), »odgovorne« za zadovoljevanje osnovnih potreb vseh ljudi, se bodo menjale neposredno med državami, vendar s pomočjo posebne agencije v okviru OZN, ki bo koordinirala njihovo menjavo ter priporočala obseg njihovega izkoriščanja. Ta menjava bo prostovoljna in bo utemeljena na pravičnosti ter solidarnosti (tudi s pomočjo globalne obračunske valute). Podoben sistem se lahko uvede tudi znotraj posameznih držav.

Prav tako bodo podjetja (tudi banke, zavarovalnice in druge finančne institucije), kot glavni »motorji« ekonomije, v najmanj 50 % lastništvu skupnosti (lokalne, državne in globalne – odvisno od velikosti podjetja), nevladnih organizacij (npr. za zaščito okolja in človekovih pravic) in zaposlenih. Njihovi deleži bodo stalni in neprenosljivi, torej se z njimi ne bo dalo trgovati. Ostali deleži podjetij bo še vedno lahko v zasebni lasti in z njimi bo mogoče še vedno, pod nadzorom mednarodnih institucij, trgovati.

Medsebojna delitev znotraj lokalnih skupnosti pa je prepuščena iznajdljivosti, tradiciji in kulturi tega okolja.

Medsebojna delitev je potrebna, nujna in etična odločitev, ki omogoča enostaven izhod iz nevarne situacije v kateri smo se kot celotno človeštvo znašli.

Kako se bomo torej odločili?