nedelja, 14. junij 2009

Način skupnega bivanja


S kateregakoli vidika gledamo na današnji svet in splošno krizo, ki je zajela sleherni kotiček našega planeta, vedno lahko opazimo nekaj bistvenih značilnosti, ki so pravzaprav največje ovire na poti pravega razvoja:

  • planet ločujemo na domačo in tujo zemljo
  • ljudi delimo na naše in tujce
  • planetarne dobrine pa na sredstvo za zadovoljevanje lastnih (sebičnih) interesov


Planet kot dom

Nič ni narobe, če je planet razdeljen na ozemlja oziroma države. To je predvsem politična, pravna in administrativna delitev, ki pa nima nobene zveze s celovitostjo planetarnega okolja. Kot okolje je planet celovita enota, ki se ne meni za človeške meje. Če evropske države mečejo toksične odpadke v morje pred somalijsko obalo, potem niso v ničemer poskrbele za svojo »čistočo«. Če se potem še zgražamo nad somalijskimi »piratskimi banditi«, ki so prej obupani reveži kot pa resni kriminalci, je naša sprenevedanje popolno.

Če razumemo, da je Piranski zaliv v resnici nedeljiva celota, kjer se niti ribe niti morski tokovi niti umazanija ne menijo za naše zdrahe, bi se lažje zmenili, kdo ima »papirno« oblast nad tem koščkom skupnega planeta. Da je planet skupni dom človeštva, ni preprosta fraza, temveč neizpodbitno dejstvo. In potem je tudi odgovornost skupna.

Človeštvo kot družina

Po (pra)slovanskem izvoru beseda človek pomeni ʽotrok velike družineʼ – človeštva. Resda se v marsičem razlikujemo, a te razlike so le površinske, »kozmetične«, dejansko pa med nami ni razlik – smo pripadniki ene vrste, naši problemi so enaki in delimo si skupno usodo. So na drugi strani meje res »sami negativci«, ki nam želijo samo slabo ali so le ljudje, ki si v resnici želijo le mirnega sobivanja.

Medsebojna delitev kot način skupnega bivanja

Če živimo na planetu, ki je naš skupni dom in če smo pripadniki človeštva, ki je ena družina, potem se ne moremo »tepsti« ali si krasti tisto, kar nam vsem omogoča preživetje – dobrine. Dobrine so naša skupna last in samo medsebojna delitev je pravi način, kako jih pravično porazdeliti med vse ljudi.