četrtek, 11. november 2010

B-cycle, delitev koles

Delitev koles (bicycle sharing) ni nova storitev, saj so s tem poskusili že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja v Amsterdamu (White Bicycle Plan) in kasneje tudi v nekaterih drugih, predvsem evropskih mestih. A za pravi razvoj delitve koles je bilo še prezgodaj, saj takšen sistem lahko uspešno deluje šele z razvojem informacijsko-komunikacijskih tehnologij (internet, mobilni telefoni, plastične kartice...).

Mnoga mesta po svetu že uvajajo ta sistem, ki lahko pripore k čistejšemu zraku in zmanjšanju gneče na cestah (npr. Bixi v Montrealu, pariški Vélib’, washinghtonski SmartBike). Poglejmo si primer enega najsodobnejših sistemov delitve koles v ameriškem mestu Denver.

B-cycle, Denver

V ameriškem Denverju so na letošnji (2010) Dan Zemlje začeli z delitvijo koles B-cycle. Za tiste, ki kolo uporabljajo za vožnjo v službo, je uporaba kolesa lahko celo cenejša od goriva. Dnevni dostop do kolesa stane 5 $ (3,5 €), tedenski 20 $ (15 €), mesečni 30 $ (22 €) in letni 65 $ (47 €), kar pomeni 365-dnevni dostop do kolesa; če pa kolesar vrne kolo v manj kot pol ure, ne plača nič. Pri sistemu delitve koles (in tudi drugih dobrin) seveda ne gre za to, da bi imeli kolo za določeno obdobje popolnoma “v lasti” (kot pri običajnih najemih), ampak ga uporabniki vzamejo takrat, ko ga potrebujejo.

Uporaba je popolnoma avtomatizirana. Kolesa so priklenjena v posebnih boksih na 50 različnih točkah v mestu Denver (v bližini pomembnih zgradb, postajališč javnega prevoza itd.), na voljo je 400 koles (november 2010). Odklenejo se s posebno elektronsko kartico (B-card), ki jo prejme vsak član in je veljavna glede na plačano obdobje. Za nečlane je plačilo (do 24 ur) mogoče na licu mesta, na posebnem avtomatu s plačilno kartico. Tudi vračanje kolesa v poljuben boks je enostavno - kolo se samodejno priklene, kar računalniški sistem tudi zabeleži. Preko spleta je mogoče spremljati trenutno število koles na katerikoli točki, kjer so kolesa parkirana.

“B-cycle pa ni samo sistem za delitev koles, temveč je njegov namen tudi izgradnja skupnosti. Člani skupnosti B-cycle imajo svojo lastno stran, na kateri se med drugim beležijo prevoženi kilometri, prihranki izpustov ogljika, porabljene kalorije, prihranjen denar in opisi poti,” pravi Brent Tongco, predstavnik za B-cycle denverske mestne uprave, ki je nosilka tega projekta. Nove tehnologije (npr. RunKeeper na iPhonu) beležijo hitrost kolesarjenja, prevoženo razdaljo in traso prevožene poti.

“Člani imajo s preprostim pritiskom na gumb možnost z drugimi deliti to informacijo na Facebooku in Twitterju. Socialno mreženje (social networking) igra pomembno vlogo pri Denverskem sistemu B-cycle”, pravi Brent Tongco. Torej ne gre samo za kolesa, gre tudi za druženje, pridobivanje prijateljev, izmenjavo izkušenj, ohranjanje okolja itd. Nove tehnologije, ki omogočajo delovanje socialno-ekonomskih omrežij, prinašajo velike ekonomske in družbene spremembe. Deliti si stvari, pomeni tudi deliti si odgovornost: do dobrin, do drugih, do okolja in družbe kot celote. Deliti si z drugimi je nenazadnje tudi družabno in zabavno.

8 komentarjev:

Rok pravi ...

Ce seveda znas vozit kolo :=)

Anonimni pravi ...

Why I personally never thought of their?
My web page ; Ajax json

Anonimni pravi ...

I’m no longer sure the place you’re getting your info.
.. I would like to invest some time understanding more as well as
finding out a lot more.
My blog :: Genital Warts Remedy

Anonimni pravi ...

Hello, not long ago i signed up over a email list about many website marketing weblog and now My spouse and i retain obtaining countless messages during my inbox that it almost destroyed the following email address
contact information. Along with the unsubscbribe web page link fails
both. Could you like a tumblr propose me the direction to go,
for the reason that I'd personally like to help keep this kind of e-mail address.
My web page :: Online Vehicle Insurance

Anonimni pravi ...

Guess what, your site content are usually a pleasant read through nevertheless on
this occasion I'm as it is defined together a little hasty. I would be incorrect about this but it simply doesn’t move including some other blogposts. I'm sorry about it.
Also visit my web page : Criminal Background Check

Anonimni pravi ...

My spouse and i seasoned various details employing this web page, I needed to be able
to recharge it a great deal of occasions just before getting them to be able to heap adequately.
I had been questioning but if your web hosting is OK?
Not that We're whining, but slower running cases times will certainly often have an impact on ones place on the internet and might damage your current good quality ranking in the event selling having aol. In any case I’m adding this Rss or atom for you to my own e-mail and might consider even more of a person's specific exciting information.
Also visit my page - Genital Warts Natural

Anonimni pravi ...

Yοur current articlе features vеrifiеd helpful to
me. Ӏt’ѕ ѵery useful аnd you гeally are naturally quitе well-informeԁ іn this area.
You get exposed my personal sight to different opinіοn of this kind оf subject mаtter using intriquing, notable аnd sound written content.Feel freе to visit my webрage ... Valium
My page ... Valium

Anonimni pravi ...

The article offers confirmed benefiсial to mysеlf.
It’s reаllу uѕeful and
you are naturally extremely ехρerienced of thiѕ tуpe.
Yοu have got opened my personal sight foг you to varуіng opіnіon of this kіnd of ѕubject using intriguing and ѕtгong
cоntent mateгial.

Feеl fгee to suгf tо my blog
:: Xenical
Also see my website: buy Xenical