nedelja, 19. maj 2013

Za drugačno prihodnost

Ključna sporočila Mednarodne nevladne organizacije Share The World’s Resources (Medsebojna delitev svetovnih virov; STWR), ki ima status posvetovalnega telesa pri Ekonomskem in socialnem svetu Združenih narodov (Economic and Social Council of the United Nations; ECOSOC) so (STWR):
  • Share (deli z drugimi), 
  • Unite (združuj), 
  • Cooperate (sodeluj), 
  • Live Simply (živi preprosto) in 
  • Act Now (deluj zdaj).
V teh petih kratkih besedah oziroma besednih zvezah je zajeta globoka sporočilnost za kompleksno družbo 21. stoletja. Vsekakor je vredno, da o teh besedah razmislimo.

Medsebojna delitev

Prihodnosti, v kateri bi ljudje živeli v miru in blaginji, si ne moremo predstavljati v vsesplošnem tekmovanju, ki še zlasti na ekonomskem področju predstavlja temeljno paradigmo sodobne družbe. Tekmovanje za naravne vire in družbene dobrine dokazano povzroča hude družbene konflikte ali vodi celo v razpad družbenih skupnosti, poleg seveda uničenja okolja v razsežnostih, ki so že skorajda nepovratne. Ključni viri in dobrine (voda, osnovni prehranski proizvodi, energija itd.) ne morejo in ne smejo biti blago s katerim se trguje in špekulira na svetovnih trgih.

Medsebojna delitev na različnih ravneh - lokalni, državni in globalni - bo omogočila, da bo imel sleherni prebivalec dostop do virov in dobrin, ki mu bodo omogočali življenje v blaginji. Danes že delujejo posamične pobude in konkretne oblike, ki delujejo po principih medsebojne delitve.

Združevanje, enotnost

Ne glede na vse razlike in pomanjkljivosti človeštvo danes že deluje kot skupnost, ki jo simbolizira Organizacija združenih narodov. Kar seveda ne pomeni, da moramo vsi govoriti en jezik, da moramo imeti eno samo politično ali ekonomsko ureditev, temveč da smo zmožni mirno živeti drug poleg drugega oziroma drug z drugim. V zadnjih letih nas je še posebej povezalo zavedanje, da je naše okolje celovit sistem, ki zahteva enoten in celovit pristop.

Enost človeštva ni enaka uniformiranosti, temveč zmožnost priznati drugačnost drugega, jo spoštovati in negovati. Namesto, da drug drugemu vsiljujemo lastno razmišljanje in lastne predstave o svetu, moramo opredeliti skupne cilje in si prizadevati za njihovo uresničitev. Med temi cilji morajo biti na prvem mestu vsekakor mir, blaginja vseh ljudi in ohranitev okolja.

Sodelovanje

Rešitev katergakoli ključnega problema sodobne družbe zahteva sodelovanje, nikakor ne tekmovanja. Reševanje globalne podnebne oziroma okoljske krize, odprava revščine, lakote, gospodarske krize in tako naprej, zahtevajo sodelovanje. Ni druge poti. Kam nas je pripeljalo tekmovanje, ki je temelj ekonomskega ustroja skorajda sleherne družbene skupnosti na planetu, vidimo vsak dan pred svojimi očmi.

Preprosto življenje

Preprosto življenje ne pomeni, da se odpovemo dobrinam sodobne družbe. Kljub super sodobnim mobilnim telefonom, računalnikom in drugim “čudesom” sodobne tehnologije lahko živimo preprosteje. Preprosto življenje med drugim pomeni: da smo se zmožni odpovedati kakšni nepotrebni vožnji z avtomobilom; da ne kupujemo vsega, kar potrebujemo (stvari si lahko na različne načine medsebojno delimo); da se kdaj odpovemo mesni prehrani (ki je izjemno obremenjujoča za naše okolje); da vsaj občasno več časa namenimo svojim bližnjim in tako naprej.

Aktivno delovanje za družbeno dobro

Nobena sprememba ne pride sama po sebi. Brez naše udeležbe se  ne bo nič spremenilo. Še tako majhno dejanje v korist drugih in družbe kot celote ima velik učinek, še zlasti, ko se za to odloči mnogo ljudi.

Ni komentarjev: