petek, 09. februar 2018

Blaginja človeštvaZadovoljevanje človekovih osnovnih potreb
– za kar vsak človek na svetu potrebuje:
hrano, vodo, oblačila, stanovanje,
zdravstveno varstvo in osnovno izobraževanje –
je temeljni kamen blaginje.

Da bi vsakdo lahko razvil svoje potenciale,
potrebuje družbeno okolje, ki mu omogoča
razvoj v skladu z njegovimi zmožnostmi in zanimanji;
zato potrebuje socialno varnost in materialne pogoje,
ki mu omogočajo nadaljnje izobraževanja in zaposlitev
ter svobodo gibanja, izražanja, komuniciranja
in udejstvovanja na različnih družbenih področjih.
To so temelji družbene blaginje.

Da bi vsi ljudje lahko živeli v
mirnem, varnem in zdravem planetarnem okolju,
potrebujemo mednarodno skupnost,
kjer države enakopravno sodelujejo pri zagotavljanju
miru, ohranjanju okolja in pravični delitvi globalnih dobrin.

Zadovoljevanje osnovnih potreb vseh ljudi,
spodbudno družbeno okolje in
sodelovalno mednarodno okolje
skupaj tvorijo

blaginjo človeštva.

Ni komentarjev: