četrtek, 06. januar 2011

EcoSharing - Facebook delitev

EcoSharing ali po slovensko »EkoDelitev« je sodobna oblika delitve različnih stvari med prijatelji. Prijatelji in družinski člani so si od nekdaj posojali in delili različne stvari, z novimi tehnologijami pa to lahko počnemo na novi ravni – v okviru največjega globalnega socialnega omrežja Facebook.

EcoSharing je Facebook aplikacija (program razvit posebej za Facebook), ki omogoča delitev stvari z prijatelji, ki jih sami izberemo. Aplikacija omogoča, da stvari, ki jih trenutno ne rabite in objavite na spletu, vidijo samo vaši izbrani prijatelji. Z njimi se potem sami dogovorite o izmenjavi določenih stvari.

Prav tako, kot pri drugih oblikah delitve s takšno izmenjavo dobrin:
- prihranimo denar;
- zmanjšamo količino odpadkov, ker ne potrebujemo toliko novih stvari;
- damo v uporabo stvari, ki jih trenutno ne potrebujemo in
- dobimo dostop do številnih uporabnih stvari, ki jih ponujajo drugi.

EkoSharing je torej ekološki in – prijateljski.

Ni komentarjev: