sobota, 29. september 2007

9 zapovedi nove dobe človeštva


1. Solidarnost, sodelovanje in medsebojna delitev so pravi temelji sleherne družbene skupnosti – globalne, državne in lokalne.

2. Naravne in družbene dobrine, ki jih imenujemo skupne dobrine človeštva*, pripadajo vsem ljudem.

3. Medsebojna delitev je način pravične porazdelitve skupnih dobrin človeštva.

4. Globalna skupnost, ki jo zastopa Organizacija Združenih narodov (OZN), je odgovorna za kvalitetno in trajnostno ravnanje s skupnimi dobrinami človeštva ter za njihovo pravično porazdelitev.

5. Posebna agencija v okviru OZN usklajuje delitev skupnih dobrin človeštva med državami, ki k medsebojni delitvi pristopijo prostovoljno.

6. Zmernost in poštenost pri izkoriščanju in uporabi dobrin izhajata iz razumevanja zakonitosti našega naravnega in družbenega okolja.

7. Osnovni in prednostni nalogi vsake družbene skupnosti sta skrb za preživetje vsakega njenega člana in skrb za okolje.

8. Blaginja človeštva in trajnostni razvoj planeta predstavljata končni in vzvišeni cilj prizadevanj na vseh področij družbenega delovanja, še posebej v politiki in ekonomiji.

9. Vsaka družbena skupnost si mora prizadevati za polno uveljavitev Ustanovne listine OZN, Univerzalne deklaracije človekovih pravic, Deklaracije novega tisočletja in do leta 2015 izpolniti Milenijske razvojne cilje.

Vse prejšnje točke so predpogoj za zaupanje med posamezniki, skupinami in državami. To zaupanje je edina pot k miru. Mir je jamstvo naše prihodnosti.


*Skupne dobrine so vse dobrine, ki so ključnega pomena za zadovoljevanje osnovnih človekovih potreb (po hrani in pijači, zaščiti telesa z oblačili in v primernem bivališču, po zdravstvenem varstvu in izobraževanju). Sestavljajo jih naravne (zrak, voda, hrana, rudno in gozdno bogastvo, energetski viri) in družbene dobrine (znanje, kulturna in duhovna dediščina; transportna, komunikacijska in druga infrastruktura; zdravstveno in socialno varstvo; izobraževanje).

Ni komentarjev: