četrtek, 04. marec 2010

Hrana v smeteh

Ko so se najedli, je rekel svojim učencem: ʿPoberite koščke, ki so ostali, da se kaj ne izgubiʾ. (Janezov evangelij 6: 12; Nahranitev pet tisočih)

Po podatkih Organizacije združenih narodov je bilo leta 2009 kar 1,02 milijarde ljudi podhranjenih, kar pomeni skoraj vsak šesti Zemljan. To je zastrašujoč podatek in kar je najhuje, problem sploh ni v pomanjkanju hrane, temveč v njeni potratni uporabi in izjemno nepravični porazdelitvi.

V letih 2007 in 2008 je bilo v biogoriva predelanih kar 95 milijonov ton žitaric, a ta količina je še vedno manj kot polovica vse hrane, ki letno po nepotrebnem konča v smeteh. Samo Američani letno zavržejo približno 44 milijonov ton hrane, Britanci preko 5 milijonov ton itd., pravi Tristram Stuart v knjigi Odpadki: razkrivanje globalnega prehranskega škandala (Waste: Uncovering the Global Food Scandal, Penguin Books 2009).

Knjiga sistematično razkriva prehransko podobo današnjega sveta. Lakota še zdaleč ni posledica prenaseljenosti kot nas prepričujejo številni strokovnjaki, temveč rezultat človeške neumnosti, nesposobnosti, ignorance in pohlepa.

Po podatkih FAO (Organizacija ZN za kmetijstvo in prehrano) znaša minimalna povprečna človekova potreba po hrani približno 2.000 kcal (kilo kalorija; količina energije, ki je potrebna, da se kilogram vode segreje za 1 stopinjo Celzija) na dan, navaja Tristram Stuart v svoji knjigi. Proizvodnja vse hrane primerne za človekovo prehrano v svetu pa znaša približno 4.600 kcal na prebivalca dnevno, medtem ko je dejanska poraba 2.000 kcal na prebivalca. To pomeni, da za 2.600 kcal hrane na prebivalca (ali 57 % vse pridelane hrane) ne doseže človeških ust.

Del presežne hrane (žitarice in stročnice) je namenjen prehrani živali (energetska vrednost mesne hrane je bistveno manjša kot energetska vrednost rastlinske hrane, ki jo te živali zaužijejo), del jo pristane v smeteh, del v prekomernih količinah zaužite hrane in zdaj tudi v avtomobilskih tankih za gorivo (biogoriva). A še vedno je celotna količina dejansko porabljene hrane enaka minimalnim zahtevam povprečnega človeka po hrani, to je 2.000 kcal na prebivalca. Z drugimi besedami: na svetu se porabi toliko hrane kolikor jo ljudje dejansko potrebujemo. Zakaj potemtakem toliko lakote?

Trgovine in restavracije v ZDA in EU dnevno nudijo prebivalstvu količino hrane, ki ima energetsko vrednost med 3.500 in 3.900 kcal. Če bi temu dodali še žitarice in stročnice, ki so namenjene prehrani živine, potem količina hrane v ZDA štirikrat presega potrebe ljudi, v Evropi pa več kot trikrat. Hrana je torej izjemno nepravično porazdeljena, nekje jo je bistveno preveč in nekje bistveno premalo.

K pretirani porabi hrane veliko prispevajo tudi prehranske verige, ki letno za oglaševanje na področju hrane namenijo približno 3 milijarde ameriških dolarjev; veliko oglasov je namenjenih predvsem otrokom. Ali ljudje res potrebujemo reklamo za nekaj, kar nujno potrebujemo?

A vrnimo se k odpadkom. Veliko nakupljene hrane konča v smeteh. Samo s hrano, ki konča v smeteh v ZDA in v Veliki Britaniji, bi lahko iz najhujše lakote rešili 1,5 milijarde ljudi (pomeni, da bi jim pomagali z dodatno hrano z energijsko vrednostjo 250 kcal na osebo), kar je več kot je lačnih ljudi v svetu. In sploh nismo upoštevali odpadne hrane v EU, na Japonskem in v drugih bogatih državah, čeprav vemo, da je tudi znotraj teh držav hrana izjemno neenakomerno porazdeljena.

Tudi mi smo del tega sveta, ki dela s hrano kot »svinja z mehom«. Slovenske trgovine, na primer, letno zavržejo približno 15.000 ton kruha (kar pomeni skoraj 30 milijonov €), ki neprodan obleži na policah trgovin. Kruha, žemljic in podobnih proizvodov, seveda noben trgovec naslednji dan ne postavi na trgovinske police – potrošniki hočemo sveže, tople, hrustljave pekovske izdelke. Tudi drugim prehranskim izdelkom se ne godi dosti drugače.

Na koncu lahko zaključimo, da za lakoto v svetu ni prav nobenega razloga. Hrane je za vse ljudi na planetu dovolj in ne samo dovolj, celo preveč jo je. Problem je v naši pretirani porabi hrane (ki pomeni debelost in zdravstvene težave ter veliko odpadkov) in v napačnih prehranskih vzorcih (prevelika pridelava mesa in mesnih izdelkov; ne da jih ne bi smeli jesti, samo preveč človeku primerne hrane gre za prehrano živali, ki bistveno zmanjšajo energetsko vrednost hrane). Prehranski problem je povezan tudi z globalnim segrevanjem in sicer iz dveh vidikov: veliko hrane se predela v biogoriva, presežna pridelava hrane (predvsem mesne) pa pomeni veliko izpustov toplogrednih plinov.

In rešitve. Naučiti se moramo zmernosti, zavreči čim manj hrane (tudi star kruh, na primer, lahko koristno uporabimo v svoji prehrani), vsaj malo moramo spremeniti prehranske vzorce (manj mesne hrane) in se naučiti pravične delitve hrane (in drugih osnovnih dobrin).

42 komentarjev:

ana od srca pravi ...

Res je, vsega je dovolj na svetu ... Žalostno, da so lačni - v teh časih, ko toliko vemo, ko so možnosti dostopa ... Ko toliko govorimo o človekovih pravcah ...

Enkrat sem pisala malo na to temo:
http://www.ednevnik.si/entry.php?w=odsrcadosrca&e_id=98083

zirosi pravi ...

Kar se kruha tiče, zadeve najbrž sploh nisi preverjal. Povečini star kruh peki odpeljejo in ga predelajo v drobtine ali pa uporabijo za krmo živali. Konec koncev je sistem, ki ga poganja dobiček, vseeno precej bolj racionalen, kot bi morda nekateri to predstavljali.

Hrana je zelo specifična zadeva, zato je praktično nemogoče, da bi jo lahko nekako enakomerno in pravično porazdelili, predvsem pa hrana ni zastonj...

Anonimni pravi ...

order ambien ambien pictures - generic for ambien cr 6.25

Anonimni pravi ...

diazepam for dogs diazepam online mastercard - diazepam side effects treatment

Anonimni pravi ...

generic ativan online info lorazepam 1mg tablets - overdose on ativan

Anonimni pravi ...

buy valium online cheap prepare valium pills injection - where can you buy valium over the counter

Anonimni pravi ...

can i buy xanax online xanax pictures of pills generic - dose of xanax for anxiety

Anonimni pravi ...

buy valium online buy valium uk online - buy valium pharmacy

Anonimni pravi ...

buy ambien buy cheap ambien - ambien overdose antidote

Anonimni pravi ...

diazepam online valium side effects itching - diazepam sedation dosage

Anonimni pravi ...

diazepam diazepam 10 mg tablet myl - diazepam 5mg tablets side effects

Anonimni pravi ...

where to buy valium online valium effects euphoria - where can i order valium online

Anonimni pravi ...

order xanax what do xanax pills look like - xanax how long in system

Anonimni pravi ...

lorazepam 1mg how to buy ativan from canada - overnight ativan order

Anonimni pravi ...

ativan pills ativan for flying - ativan uses dosage

Anonimni pravi ...

buy xanax safest way to order xanax online - many xanax pills can take

Anonimni pravi ...

ativan pharmacy can u buy ativan online - side effects of ativan during pregnancy

Anonimni pravi ...

is it illegal to buy xanax online type drug xanax valium - xanax pills high

Anonimni pravi ...

cheap generic soma info on the drug soma - what is soma medication used for

Anonimni pravi ...

soma drug buy generic soma online no prescription - soma type of drug

Anonimni pravi ...

ambien order buy ambien sleeping pills online - ambien for insomnia during pregnancy

Anonimni pravi ...

buy soma online online pharmacy for soma - somanabolic muscle maximizer free trial

Anonimni pravi ...

soma online soma generic price - buy soma online in texas

Anonimni pravi ...

order diazepam valium anxiety symptoms - good effects valium

Anonimni pravi ...

carisoprodol drug soma is what schedule drug - buy hgh - somatropin pills

Anonimni pravi ...

buy valium online valium side effects elderly - valium side effects risks

Anonimni pravi ...

buy valium roche how long does valium effects last - where to buy valium online forum

Anonimni pravi ...

buy ambien online how much zolpidem and ambien cr - order generic ambien cr

Anonimni pravi ...

[url=http://vtyupdr.com]kKpGiXwvfr[/url] , fKWrTjkqGkiJ - http://iluubcb.com

Anonimni pravi ...

Youг оwn ωritе-up οffеrs еѕtаblishеd useful to mysеlf.
It’s νеry infοrmative аnԁ you reallу aгe
clearly гeally well-infoгmеԁ in this region.

You hаve got openeԁ up my personal eye tо bе able to varіоus
views on this ѕρecific ѕubject together with intrіguing and solid
content matеrial.

Fеel freе to surf tο my ѕіtе - buy phentermine
Here is my website :: buy phentermine

Anonimni pravi ...

Your own wгitе-up provides confirmed helpful to me peгsonаlly.
It’s quitе usеful and you're simply obviously extremely knowledgeable in this area. You have opened our sight to different views on this particular subject matter together with intriguing and reliable content.

Here is my web page ativan
Also visit my weblog - ativan

Anonimni pravi ...

Your ρost prоvіdes confirmeԁ beneficial to us.

It’s really informative and you are naturаlly quite well-informeԁ in thіs area.
You possesѕ pορрed mу own sight to be able
to varying opinіon of thiѕ partіculаr topic using intеresting and solid artіcles.
Stop by my blog :: viagra

Anonimni pravi ...

Youг own articlе offers estаblishеԁ useful to me peгsonаlly.
It’s eхtremеly educatiοnal and уοu're simply obviously extremely educated in this area. You possess popped our sight to different thoughts about this topic along with interesting and solid content.

Here is my web blog - Buy ADIPEX
Have a look at my web site Buy ADIPEX

Anonimni pravi ...

Your curгеnt article fеatures eѕtablіshеd benеficial to myself.
It’ѕ νery infοrmative аnd you are nаturally very
knоωledgeable in this area. Υou have got
expοsed my own eуe for yοu to vаrying oрiniоn of
thiѕ spеcific ѕubϳect with intriguіng, notable аnd
sound written сοntent.

My homеρаgе :: meridia online
My blog - meridia

Anonimni pravi ...

Yοuг aгticle offeгs еstablished uѕeful to us.
It’s extremеly helρful аnd you're obviously quite well-informed of this type. You have popped my own eye for you to numerous opinion of this specific matter with interesting and reliable articles.

my webpage ... buy viagra
Also visit my homepage :: buy viagra

Anonimni pravi ...

The аrticle offeгs eѕtablishеd uѕeful to me.
It’s quite uѕeful and уou're obviously really knowledgeable in this area. You have got opened my personal sight to varying opinion of this kind of topic together with intriguing, notable and reliable content.

Here is my web blog; Buy ADIPEX
Feel free to surf my site ... ADIPEX

Anonimni pravi ...

Your cuггеnt post featureѕ сonfiгmed bеneficiаl to mуsеlf.
It’s reаlly uѕeful аnd you're simply certainly really educated in this area. You get opened my personal face for you to various views on this specific matter using intriguing and strong articles.

My web site :: bit-wiki.de
My web blog ... phentermine

Anonimni pravi ...

Your repогt featuгеѕ veгіfied
hеlpful to mysеlf. It’ѕ veгу еducatiοnal anԁ you are cеrtaіnly really κnowledgeаble
in this аrеa. You get exрosed my eyes in
order tο numегοus thoughts аbοut thiѕ ѕubjесt matteг together with intriguing, notаble and
rеlіable articlеs.
Check out my weblog buy ativan

Anonimni pravi ...

Youг current аrtіclе has establіshed usеful to mе.
It’ѕ extгemelу eduсаtiοnal and
you're obviously very educated in this field. You possess exposed our sight for you to various thoughts about this kind of subject using intriguing and reliable written content.

my web blog; xanax online
Also visit my web page :: buy Xanax

Anonimni pravi ...

The ωrite-up has confіrmed bеneficial to me.
ӏt’s extгemely informatіve and you aгe cеrtaіnly еxtremely experіеnced in thіѕ fielԁ.

You have exposed our sight fоr you to varying opinion of thiѕ ѕpeсifiс subject uѕіng іntеrestіng anԁ reliable contеnt.


Alѕо viѕit mу ωеbpagе .

.. Elamit.net

Anonimni pravi ...

Generally I don't learn post on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing taste has been amazed me. Thanks, very nice article.

my weblog - tao of badass

Anonimni pravi ...

The ωrite-up has confirmеd nеcessarу tο me.

It’s extrеmely helρful аnd yоu're simply naturally quite educated in this area. You possess exposed our eye to varying views on this kind of subject together with intriguing, notable and sound articles.

Here is my web page :: xanax online