sobota, 3. maj 2014

Politiki vseh dežel, zbudite se!


Svetovni politiki morajo danes ponovno prebrati nekatere ključne dokumente, ki so temelj današnjih mednarodnih odnosov. Med njimi je še zlasti izstopajoča Ustanovna listina Združenih narodov, sprejeta 26. junija 1945, ko se 2. svetovna vojna še niti končala ni. V uvodu te listine je zapisano:

“MI, LJUDSTVA ZDRUŽENIH NARODOV, KI SMO ODLOČENI, da obvarujemo bodoče rodove pred strahotami vojne, ki je dvakrat v življenju našega rodu prizadejala človeštvu nepopisno trpljenje…”

Danes smo ponovno v situaciji, ki se lahko izteče v vojno nepredvidljivih razsežnosti. V Ustanovni listini smo se zavezali, da moramo, če želimo preprečiti strahote vojne:

“...biti strpni in živeti skupaj v miru drug z drugim kakor dobri sosedi, in združiti svoje moči, da ohranimo mednarodni mir in varnost, in sprejeti načela in določiti načine, ki bi zagotovili, da se oborožena sila ne bo uporabljala, razen če je to v splošnem interesu, in uporabiti mednarodne ustanove za pospeševanje ekonomskega in socialnega napredka vseh ljudstev,...”

Danes gremo v povsem drugo, napačno smer. Med ljudmi in narodi se poglabljajo tako ekonomske kot tudi politične razlike. Še zlasti nevarna je zdajšnja situacija v Ukrajini, ki lahko sproži ne samo novo hladno, temveč pravo vojno, tokrat z orožji, katerih delovanje si normalen človek pač ne želi izkusiti na lastni koži.

Politiki ZDA in EU poskušajo preko Ukrajine iz mednarodne skupnosti izločiti Rusijo, kar je povsem zgrešena politika. Namesto, da bi po načelih Ustanovne listine ZN mednarodna skupnost skupaj reševala probleme, se del svetovne politike trudi demonizirati in izločiti Rusijo.

Ne smemo pozabiti zgodovinskega konteksta, kajti Rusija oziroma takratna Sovjetska zveza je imela v 2. svetovni vojni skoraj 24 milijonov žrtev od skupno 63 milijonov na svetovni ravni. Rusi so v boju z nacisti resnično veliko žrtvovali, zato je povsem razumljivo, da ne morejo kar tako sprejeti imenovane (ne izvoljene) ukrajinske vlade v kateri imajo vidno vlogo neonacisti.

Nasilje neonacistov je nekaj, kar bi morala mednarodna skupnost s skupnimi močmi zaustaviti. O tem, kaj se razvije z neaktivnim opazovanjem ali celo podpihovanjem in podporo neonacističnim skrajnežem, nas je zgodovina več kot dobro poučila.

Naj svetovni politiki preberejo tudi 1. člen Ustanovne listine ZN:

“Cilji Združenih narodov so:

1. varovati mednarodni mir in varnost ter v ta namen: izvajati učinkovite kolektivne ukrepe, da se preprečijo in odvrnejo grožnje miru in da se zatrejo agresivna dejanja ali druge kršitve miru, in si prizadevati, da se mednarodni spori ali pa situacije, ki bi utegnile privesti do kršitve miru, zgladijo ali uredijo z mirnimi sredstvi in v skladu z načeli pravičnosti in mednarodnega prava,

2. razvijati med narodi prijateljske odnose, sloneče na spoštovanju načela enakopravnosti ljudstev in njihove samoodločbe, ter izvajati tudi ukrepe za utrditev svetovnega miru,

3. uresničevati mednarodno sodelovanje s tem, da se rešujejo mednarodni problemi ekonomske, socialne, kulturne ali človekoljubne narave, kakor tudi s tem, da se razvija in spodbuja spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse ljudi, ne glede na raso, spol, jezik ali vero, in

4. biti središče, kjer naj se usklaja dejavnost narodov za doseganje teh skupnih ciljev.”


In v skladu s tem členom naj tudi delujejo. S skupnimi močmi in v okviru Združenih narodov je še mogoče ustaviti nevarno nasilje v Ukrajini, pa tudi v Siriji in drugih političnih in ekonomskih konfliktnih žariščih, ki ogrožajo že tako negotovo situacijo v svetu.

Politiki vseh dežel, zbudite se!

Ni komentarjev: