četrtek, 12. marec 2020

Od denarja k dobrinam


"Ko bodo vsa drevesa podrta; ko bodo vse živali polovljene; ko bodo vse vode onesnažene; ko ne bo več varno dihati zraka; šele takrat bo človek odkril, da ne more jesti denarja." (Prerokba plemena Cree)

To, da denarja ne moremo jesti, so vedeli že severnoameriški staroselci. Pravzaprav vemo tudi mi. A vendarle se obnašamo, kot da je denar najpomembnejša stvar na svetu, čeprav je vsakomur jasno da so hrana, voda, oblačila, stanovanja, izobraževanje in zdravstveno varstvo tisto, kar nam zagotavlja preživetje, zdravje in blaginjo. Vendar z njimi trgujemo in iz njih kujemo dobičke. Zdi se, kot da je to edina naloga ekonomskega sistema. V resnici pa je njegova osnovna naloga, da vsakomur na Zemlji zagotovi te dobrine. Denarja ne moremo jesti, hrano pač lahko!

Ustvarili smo ekonomske pošasti: velike banke, finančne sklade, borze vrednostnih papirjev, gigantske korporacije. Ukvarjajo se samo z denarjem. Vse kar počnejo je le kopičenje denarja. A tudi celotna družba je "okužena" s to miselnostjo.

Ključni miselni preskok, ki ga moramo narediti, je, da so v resnici pomembne dobrine in da je denar zgolj pripomoček, ki olajša distribucijo dobrin. Za pridobitev najosnovnejših dobrin denar sploh ne bi smel biti merilo, temveč bi morale biti ključno merilo potrebe ljudi. Nikomur na Zemlji ne bi smelo primanjkovati hrane, pitne vode, oblačil; nihče ne bi smel biti prikrajšan za primerno bivališče, zdravstveno varstvo in izobraževanje.

Zato moramo za te osnovne dobrine vzpostaviti nov ekonomski model, ki se imenuje "ekonomija delitve". Vse države bi morale vzpostavile globalni mehanizem za koordinacijo delitve osnovnih dobrin. Tako bi z obličja Zemlje za vselej izkoreninili lakoto in revščino (več o tem v publikaciji Predlog za globalno delitev osnovnih dobrin).

Z vzpostavitvijo tega sistema bi se bistveno spremenili mednarodni odnosi: v smeri sodelovanja, medsebojnega razumevanja in miru. Tudi v primeru takšnih kriz, kot je zdajšnja zdravstvena (koronavirus) in vse bolj očitno tudi ekonomska, sta sodelovanje in ekonomija delitve ključ za rešitev.

To kar doživljamo, je konec nekega ekonomskega sistema, ki je temeljil na pohlepu, sebičnosti in tekmovanju. Čas je za ekonomijo delitve, ki temelji na sodelovanju, solidarnosti in razumevanju enosti človeštva. Seveda bomo še naprej imeli denar, velika podjetja in banke, a z namenom, da zares služijo ljudem. A temelj novega ekonomskega sistema bo ekonomija delitve.

Ni komentarjev: