torek, 21. avgust 2007

Komercializacija

Komercializacija je skupno ime za način človekovega oziroma družbenega razmišljanja in delovanja, ki temelji na predpostavki, da je za splošno blaginjo najbolje, če sleherna človeška dejavnost postane komercialna oziroma trgovska (latinska beseda commercium pomeni trgovino, trgovanje).

Ko komercialna miselnost »zaide« na tista področja človeške družbe, ki so zadolžena za zadovoljevanje človekovih osnovnih potreb, postane skrajno destruktivna. Zdravstveno varstvo, izobraževanje, kultura in umetnost, oskrba z osnovnimi dobrinami in storitvami (oskrba z vodo, komunalne in druge pomembne javne storitve) tako postanejo komercialne dejavnosti.

In posledica: denar postane selektivno sredstvo pridobitve nečesa, kar nujno potrebujemo (npr. zdravstvene storitve: nekateri si lahko privoščijo najboljše, drugi povprečne, tretji zelo nekakovostne storitve oziroma ostanejo brez njih). Osnovni cilj delovanja teh dejavnosti, ki bi morale primarno služiti vsem ljudem, pa postane dobiček.

Komercializacija postopoma vstopa v vse pore človeške družbe in razbija temelje sleherne človeške skupnosti: solidarnost, sodelovanje in medsebojna delitev. Četudi ta družbena veziva delujejo še tako nepopolno in pomanjkljivo so edino jamstvo skupnega življenja, tako v družini kot v najširši človeški družini – globalni skupnosti. Najbolj destruktivna je komercializacija ravno zato, ker peha ljudi v divjo dirko za dobrine in storitve, tudi tiste najnujnejše. V tej kruti dirki izgubljajo ravno najranljivejši, najbolj pomoči potrebni: starejši, otroci, bolni.

Komercializacija je postala temeljna ideologija našega časa in okoli nje je zgrajen mogočen proizvodno-trgovsko-medijski potrošniški sistem, ki deluje v interesu majhnih, a zelo vplivnih in bogatih družbenih elit. Žrtve komercializacije pa so milijoni izključenih, skrajno revnih kot tudi vse bolj degradirano naravno in družbeno okolje.

»Orožja« proti komercializaciji smo že omenili: uveljavitev principov (temeljnih idej) solidarnosti, sodelovanja in medsebojne delitve na vseh področjih človeške družbe. Brez medsebojne delitve, solidarnosti in sodelovanja, življenje na gosto naseljenem planetu ne bo več mogoče ali pa bo zelo zelo klavrno.

Komercializacija nas zadržuje, da bi se lahko izrazili kot človeška bitja in skupaj ustvarili mogočno civilizacijo srečnih ljudi.

Ni komentarjev: